menu

VRIENDSCHAP VAN SELZAETE

 

Staalijzeren klipper, lengte 24,90m, breedte 5,30m; 134 ton; gebouwd in 1904 bij van den Adel, scheepswerf te Papendrecht.

 

De klipper, een van de laatste ontwikkelingen in de zeilende binnenvaart, is een modern en snel zeilschip, dat zijn uitwaaierende voor- en achtersteven met roer met een hennegatkoker ontleent aan de zeeklippers en schoeners, maar het platte vlak en de zijzwaarden van de traditionele zeilende binnenschepen heeft. De klipper had meestal één mast, op bokkepoten strijkend, en een boegspriet, waaraan grootzeil, fok en kluiver gevoerd werden. De vallen en schoten stonden op lieren. Zij werden vanaf het eind van de negentiende eeuw tot ongeveer 1930 gebouwd, vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant.

 

Van het vroege verleden is weinig bekend; er zijn aanwijzingen dat het schip aanvankelijk in de Rijnvaart gebruikt is. Waarschijnlijk is in 1945 de eerste motor, een 40 pk Kromhout, ingebouwd. De klipperkop is ooit (mogelijk na aanvaringsschade) rechtgetrokken. In 1986 is een veel zwaardere Scania Vabis 154 pk motor ingebouwd en werd een dubbelroer aangebracht. De huidige eigenaars hebben de enorme taak op zich genomen om dit schip, dat van een befaamde klipperwerf af komt, door restauratie terug te brengen naar de oorspronkelijke zeilende staat.