menu

Hoop op zegen

 

IJzeren steilsteven, lengte 22,58m, breedte 4,34m; ca. 67,9 ton; gebouwd in 1929 te Sappemeer op de werf Harm Wolthuis.

De steilsteven is een typisch Groninger zeilvrachtschip uit het eerste kwart van de twintigste eeuw met een rechte voorsteven en de rompvorm en achtersteven van een aak of bolpraam. De zijzwaarden zijn vaak van staal. Het zeiltuig bestaat uit een strijkbare mast met wegerij (contragewicht), fok en grootzeil. Veel steilstevens zijn later omgebouwd tot motorschip.

 

Het schip ging als ‘Hoop van Zegen’ te water en heeft tot 1970 in de veenkoloniën gevaren met mest, turf, strokarton, aardappelen en suikerbieten. In de zestiger jaren werd de mast er afgehaald en voer het als sleepschip. Het schip heette toen achtereenvolgens ‘Algri’, ‘Frans’ en ‘De Wylde Baerch’. In 1985 werd het schip ‘Olle’ gedoopt en voor permanente bewoning geschikt gemaakt door de den met steekleren te verhogen tot een laadroef, zoals men vroeger deed als men lichte lading vervoerde. Hierdoor onstaat er stahoogte onder de luikenkap. Het schip werd in 1976 weer van een fors zeiltuig voorzien. Sinds 2018 heet het schip weer "Hoop op Zegen".

De betimmering van het vooronder is nog origineel. In de roef zitten nog alle kastjes met spiegels en geslepen glas maar de oorspronkelijke schouw is verdwenen.