menu

BLIJDE AANKOMST

 

IJzeren klipper, lengte 26,60m, breedte 5,71m; 163 ton; gebouwd in 1896 te Sliedrecht op de werf Nederlof.

Tuigplan

 

De klipper is een modern en snel zeilschip, dat zijn uitwaaierende voor- en achtersteven met roer met een hennegatkoker ontleent aan de zeeklippers en schoeners, maar het platte vlak en de zijzwaarden van de traditionele zeilende binnenschepen heeft. Gevoerd werden grootzeil, fok en kluiver. De vallen en schoten stonden op lieren. Zij werden vanaf het eind van de negentiende eeuw tot ongeveer 1930 gebouwd, vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant.

 

Deze klipper is gebouwd voor de directeur van de Dordtse Suikerfabriek met het oog op de bietenvaart op de grote rivieren en Zeeuwse wateren. Het schip is vanaf 1914 gedurende drie generaties in het bezit van de familie Rooding geweest. In de tweede wereldoorlog is zij gevorderd door de bezetters en van haar tuig ontdaan. Na de oorlog werd het schip in Cuxhafen teruggevonden en gerepatrieerd, waarna het voer als sleepschip tot het opgelegd werd eind zeventiger jaren. Het schip is daardoor in ongerepte vorm bewaard gebleven. Het schip wordt sinds 2005 onder de huidige eigenaars grondig gerestaureerd, van oorspronkelijke zeiltuigage voorzien en inwendig verbouwd voor permanente bewoning.

zusterschip van de Blijde Aankomst