menu

OVER ONS EN CONTACT

 

Stichting Binnenhavenmuseum "Turfsingel"

RSIN: 801586094

Postadres: Vest 252y, 2801 TZ  Gouda

Bezoekadres: Vest 252, 2801 TZ  Gouda

e-mail: bestuur@museumhavengouda.nl 

 

Havenmeester van dienst: Tel: 06 107 93 215.

 

Doelstelling:

De Stichting stelt zich tot doel:

  1. Een bijdrage te leveren tot het behoud van de historischebedrijfsvaartuigen (varend cultureel erfgoed) met een voorkeur voor scheepstypen die in de periode van vóór negentienhonderd totnegentienhonderd vijftig gebouwd zijn casu quo gevaren hebben in Zuid-Holland.
  2. Het beheer van een haven (Museumhaven) voor museale schepen in Gouda met gebouwen en voorzieningen.
  3. Het verbreden van inzicht bij het publiek over de Museumhaven.

Vaste interactiemomenten met het publiek zijn de "Verlichte Schepenavond" in december en de Museumhavendagen en activiteiten tijdens de Nationale  Monumentendag.

 

De stichting kent ook "Vrienden van de Museumhaven". Dit zijn contribuanten die met hun giften wat extra's voor de haven doen. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse "Vriendendag". Ook zijn de vrienden welkom in het "Schipperscafé", elke eerste vrijdag van de maand.

 

Op educatief gebied zijn twee leskisten bij het onderwijs in gebruik en er worden (op aanvraag) rondleidingen voor jeugd- en andere groepen verzorgd.

 

Het bestuur van de Museumhaven bestaat uit:

Ronald Blitz, voorzitter

Inge Koomen, secretaris

Jolanda van Prooijen, penningmeester

Kiek Planteydt, lid

Jeroen van den Berg, lid

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@museumhavengouda.nl

 

Download de verlies- en winstrekening en de balans van 2020.