menu

OVER ONS EN CONTACT

 

Stichting Binnenhavenmuseum "Turfsingel"

RSIN: 801586094

Postadres: Vest 252y, 2801 TZ  Gouda

Bezoekadres: Vest 252, 2801 TZ  Gouda

e-mail: bestuur@museumhavengouda.nl 

 

Havenmeester van dienst: Tel: 06 107 93 215.

 

Doelstelling:

De Stichting stelt zich tot doel:

  1. een bijdrage te leveren tot het behoud van de traditio­neel Nederlandse bedrijfsvaartuigen als geheel, met een voorkeur voor die scheepstypen, welke afkomstig zijn uit Gouda en direkte omgeving, alsmede uit geheel Zuidholland.
  2. het verkrijgen en in stand houden van beschermde monumen­ten als bedoeld in de monumentenwet 1988, daaronder begrepen het monument Schielands Hooge Zeedijk 1 te Gouda (het IJsselhuys).
  3. het verdiepen van inzicht en het verkrijgen van bredere kennis, met name bij het grote publiek, over de diverse scheepstypen en hun historie.
  4. het door middel van woord en geschrift actief verspreiden van dat inzicht en die kennis, ter plekke en elders, door tentoonstellingen en andere activiteiten.

Vaste interactiemomenten met het publiek zijn de "Verlichte Schepenavond" in december en de Museumhavendagen en activiteiten tijdens de Nationale  Monumentendag.

 

De stichting kent ook "Vrienden van de Museumhaven". Dit zijn contribuanten de met hun giften wat extra's voor de haven doen. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse "Vriendendag" en ontvangen ook het periodiek "Goudsch Palaver", over het wel en wee van de haven en gerelateerde zaken. Ook zijn de vrienden welkom in het "Schipperscafé", elke eerste vrijdag van de maand.

 

Op educatief gebied zijn twee leskisten bij het onderwijs in gebruik en er worden (op aanvraag) rondleidingen voor jeugd- en andere groepen verzorgd.

 

Het bestuur van de Museumhaven bestaat uit:

Ronald Blitz, voorzitter

Inge Koomen, secretaris

Frits Verheij, penningmeester

Willem-Jan Ribberink, lid

Boris Neefjes, lid

Bart Poiesz, lid

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@museumhavengouda.nl

De stichting kent geen beloningsbeleid, wel een vergoedingen voor gemaakte onkosten.

 

Download de verlies- en winstrekening en de balans van 2018

Download het jaarverslag Museumhaven Gouda 2017

Download de verlies- en winstrekening en de balans van 2017

Download het jaarverslag Museumhaven Gouda 2016

Download de Leaflet van de Vrienden van het IJsselhuis

 

Uitgeoefende activiteiten in 2016:

18, 19 en 20 juni: Museumhavendagen ism "Gouda Waterstad"

Rondleiding verzorgd voor de basisschool "het Carillon"

Medewerking verleend aan de de landelijke reünie voor varend erfgoed te Vreeswijk

17 en 18 september: theaterspektakel Goudsch Getij

9 december Verlichte Schepenavond