menu

VRIENDEN VAN DE MUSEUMHAVEN

 

Als betrokken buitenstaander, buurtbewoner en/of scheepsliefhebber kunt u Vriend worden van de Museumhaven. Wij onthalen u graag op bijzondere momenten en organiseren we jaarlijks een Vriendendag, vaak met een excursie per schip naar een bijzondere plek.

 

U bent al Vriend van de Museumhaven voor een paar tientjes. Aanmelden kan via het bestuur:

email bestuurders@museumhavengouda.nl .

 

Vriendendag 2021

 

Na een jaar door corona gedwongen te hebben overgeslagen heeft op 25 september gelukkig weer een Vriendendag plaatsgevonden. Het was een groot succes met veel deelnemende Vrienden en schippers. 

Allereerst werd met de Johanna een bezoek gebracht aan lierenfabriek Rek en Horsman. Hier werden prachtige verhalen verteld over de geschiedenis van deze fabriek die helaas aan het einde van dit jaar de deuren zal sluiten.

 

De Vriendendag werd afgesloten met een borrel en diner bij het IJsselhuis. De stemming was zeer geanimeerd en nam alleen maar toe toen de familie Heywood (één van de schippersfamilies) ons trakteerde op een prachtig concert.

 

Een impressie van dit concert (gefilmd door Werner Trooster) is te vinden op: Concert familie Heywood op Vriendendag 2021