menu

De Museumhaven maakt werk van educatie. De haven is een pleisterplaats voor schepenliefhebbers, maar ook een modern museum waar de geschiedenis op verschillende manieren levend en beleefbaar is.

 

Leskisten

In samenwerking met de Brede School is een aantal leskisten samengesteld, waarmee leerlingen op een boeiende en laagdrempelige manier kennis kunen maken met de haven en de schepen. Hoe werkt een sluis? Waar woont de schipper met zijn gezin? Deze leskisten zijn geschikt voor leerlingen vanaf groep 4 van de basisschool. 

Interesse? Neem contact op met de educatiecommissie via bestuur@museumhavengouda.nl

 

 

Het water blijft trekken... 

De binnenschepen die aan het begin van de vorige eeuw zijn gebouwd, waren eind zestiger jaren dringend aan vernieuwing toe. De schepen waren vaak nog voor de zeilvaart gebouwd, ze werden te klein en de schipperswoningen voldeden niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Er kwam een sloopregeling en een enorme schaalvergroting was het gevolg.

Wat waren de gevolgen voor de schippersgezinnen op de kentering van de kleinschalige binnenvaart?

 

In samenwerking met het Centrum Media & Gezondheid is een serie audiovisuele portretten gemaakt van schippers en schipperskes die deze kentering van dichtbij hebben meegemaakt. De portretten zullen met behulp van moderne media in de haven kunnen worden beluisterd en bekeken.